eoidevigo on Outubro 20th, 2011

Este é outro dos aspectos que provocan vacilacións á hora de escribir correctamente as palabras que teñen esta terminación. Aquí volas damos clasificadas para unha mellor referencia de busca. Palabras en “-idade” Alteridade ancianidade brevidade brusquidade price of cialis Calidade calosidade castidade catividade Consanguinidade contemporaneidade curtidade desconformidade Descontinuidade dispoñibilidade enfermidade escuridade Falsidade fastosidade frouxidade gravidade […]

Continue reading about Palabras rematadas en -dade / -tade

eoidevigo on Outubro 20th, 2011

Todos nós podemos contribuír á recuperación da riqueza do noso idioma. É sinxelo. Trátase de o usarmos o mellor que saibamos e de o mellorarmos estudándoo e coñecéndoo mellor. Tamén podemos axudar a difundir formas (palabras, expresións, acepcións) que coñezamos e que ás veces non son moi coñecidas. Desta maneira contribuímos ao coñecemento de equivalentes […]

Continue reading about Dicionario fraseolóxico