eoidevigo on Novembro 13th, 2011

Este é, sen dúbida, un dos apartados do noso léxico-ortográfico que máis nos leva a confusións. Como veredes son moitas as posibles realizacións, mesmo con casos pertencentes ás mesmas categorías; polo tanto, tomade boa nota e traballádeas con atención. 1. Acaban en –ENTE: A maioría dos derivados de verbos da 2ª Conxugación:   Vertente, nacente,  […]

Continue reading about Palabras rematadas en -NTE