As terminacións que a seguir vos mostramos clasificadas levan ás veces a confusións que, deste xeito, podemos corrixir con maior facilidade.

 

 

Palabras en “-IENCIA”

 

SABER

sapiencia, (sabenza), sabedoría

PROVIR proveniencia
(DES)OBEDECER (des)obediencia CONVIR conveniencia
IMPACIENTAR impaciencia PACIENTE paciencia
(IN)EXPERTO (in)experiencia (IN)EFICACIA

(in)eficiencia

DÉFICIT deficiencia OÍR audiencia

 

(in)suficiencia inmunodeficiencia omnisciencia
conciencia (in)consciencia inconveniencia

 

 

Palabras en “–ENCIA”

 

OCORRER ocorrencia OMNIPODER omnipotencia
CONDOER condolencia APARENTAR aparencia
RETICENTE reticencia HABILIDADE habelencia

 

concupiscencia aquiescencia
delicuescencia  

 

 

Palabras en “–ENZA, -INZA, -ANZA”

 

DOER doenza CRER crenza
FERVER fervenza HABER habenza
PERTENCER pertenza INFLUÍR influenza (gripe) / influencia
SABER sabenza(sapiencia) NACER nacenza

 

(DES)AVIR (des)avinza    

 

COMPARAR comparanza PERSEVERAR perseveranza


 

Palabras en “-EZ, -EZA”

 

AFOUTO afouteza AGUDO agudeza
ALTIVO

Altivez – altiveza

BARATO barateza, baratura
BRAVO braveza, bravura CATIVO cativeza
CRU crueza DELGADO delgadeza, fraqueza
ESCASO escaseza ESTREITO estreiteza
FRACO fraqueza INCERTO incerteza
LARGO largueza, largura, ->anchura MADURO madurez, madureza
MIÚDO miudeza, miudanzas MOL moleza
SINXELO sinxeleza->simplicidade