Autor da foto: Francisco Díaz Lorenzo

s.f. Ferramenta agrícola formada por un mango longo que no extremo ten varias gallas. SIN. forca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forcada (á esquerda) e forquita (á dereita) en Sindrán (Monforte)

book of ra