Aquí tendes outro grupo de terminacións que decote nos levan a confusión.

Lédeas con atención para o seu uso correcto.

Palabras rematadas en “-EIRISMO”

obreirismo filibusteirismo estranxeirismo
compañeirismo brasileirismo bandoleirismo

Palabras rematadas en “-ERISMO”

verismo pauperismo manierismo
iberismo histerismo esoterismo
churriguerismo

Palabras rematadas en “-EIRISTA”

carteirista

Palabras en “-EIRÍA”

cialis bph

Mariñeiría Freiría

Estranxeiría

Apeiría

Palabras en “-EIREIRO”

celeireiro madeireiro
peneireiro sombreireiro

Palabras en “-ÁDEGO”

portádego pontádego – (pontaxe)

padroádego – (padroado)

deádego – (deado) bravádego

Palabras en “-ÁDEGA”

nádega engádega – (engadido)

Palabras rematadas en “-ERA”

calquera chistera galera habanera
pantera primavera quenquera quimera
sequera

Palabras rematadas en “-ERO”

austero bolero esmero ibero
severo sincero tempero