ENTERAR(SE)

Hai palabras ou expresións de uso habitual na nosa lingua que moitos falantes non senten como alleas mais que o son e que proban a intensidade da presión do español na nosa terra. Sen dúbida son moitos anos e séculos nos cales o idioma, ou máis ben os falantes, careceron absolutamente de dereitos. Sen entrarmos agora a desenvolver este asunto (a historia externa da nosa lingua), digamos que o que debemos facer é, despois de termos consciencia destes casos, substituílos canto antes polas nosas formas auténticas.

 

Nesta sección iremos incluíndo comentarios de diferentes aspectos sobre a lingua. Este primeiro é de tipo léxico. Eis unha posíbel ficha para traducirmos un verbo moi introducido na nosa lingua: enterar(se)

 

castelán ENTERAR(SE)   tradución
 v. tr. 1. Comunicar <up> [uc] a [up]: Nos enteraron de lo sucedido.

 

|| v. prnl. 2. Adquirir <up> conocimiento de [uc]: Me he enterado de tu desgracia.

 

 

3. Comprender <up> [uc]: No se enterará de nada si no hablas claro.

 

4. Darse <up> cuenta [de algo]: Está en Babia todo el día y no se entera de nada

 

 1. Informar, pór ao corrente, comunicar, contar, dicir, advertir [a alguén]. Informáronnos do sucedido.

 

2. Saber, informarse, coñecer, ter coñecemento, ser sabedor, pórse ao corrente: Souben da túa desgraza.

 

3. Comprender, entender: Non vai entender nada se non falas claro.

 

4. Darse conta, decatarse, apercibirse [de algo], reparar [en algo]: Está na verza todo o día e non se dá conta de cousa ningunha.