Autora da foto: Carmen Suárez Areal

chanzo s.m. 1. Cada unha das superficies planas dunha escaleira, en que se vai pisando ao subir ou baixar. Sinónimos: banzo, paso. 2. Cada unha das travesas ou barras horizontais dunha escada, onde se apoian os pés. Sinónimos: banzo, paso

chanzos

Praza da Quintana en Compostela

chanzo

Esqueira nos Muíños do Picón (Concello do Rosal)