eoidevigo on Xaneiro 13th, 2018

GLOSARIO D’A FIESTRA BALDEIRA DE RAFAEL DIESTE A edición utilizada foi a 1ª (1927), que publicou en facsímile o IGAEM en 1994 con motivo da súa representación polo Centro Dramático Galego. Existe, porén, unha versión máis recomendable que é a reedición (corrixida e definitiva) de 1980 (e posteriores) en Ediciós do Castro. O léxico desta […]

Continue reading about Glosario d’A fiestra baldeira