eoidevigo on Xaneiro 2nd, 2013

Unha palabra pode revivir de dúas maneiras: volvendo a ser empregada despois dun esquecemento máis ou menos longo, ou empregándoa ben despois de a ter empregado confusamente ou mal por algún tempo. A palabra “enxebre”  vénse repetindo moito, e, non obstante, hai que a reanimar divulgando o seu nidio significado e tecendo arredor dela unha […]

Continue reading about Reviviscencia da palabra “enxebre”

eoidevigo on Marzo 2nd, 2012

ENTERAR(SE) Hai palabras ou expresións de uso habitual na nosa lingua que moitos falantes non senten como alleas mais que o son e que proban a intensidade da presión do español na nosa terra. Sen dúbida son moitos anos e séculos nos cales o idioma, ou máis ben os falantes, careceron absolutamente de dereitos. Sen […]

Continue reading about Enterar(se)

eoidevigo on Xaneiro 7th, 2012

Palabras MASCULINAS en “-ume” acedume acume agrume albume alcume alume arume azume batume betume brume cacume cardume cerrume cerume cheirume chorume chousume comechume http://cialis-canada-pharma.com/ costume cume estrume ferume fume gafume gume inchume legume lume nume perfume pesadume queixume teitume vagalume valume volume zume negrume   Palabras FEMININAS en “–ume” mansedume servidume

Continue reading about Xénero das palabras rematadas en -UME

eoidevigo on Decembro 7th, 2011

NUMERAIS Dentro dos numerais cabe chamar a atención sobre os seguintes casos concretos que manteñen e perden os grupos cultos. Palabras con “sept-“ septeto séptuplo septuaxenario septuaxésimo septuplicar septisílabo   Palabras con “sete-“ sete setecentos setembro setemesiño setena setenario setenio seteno setenta setentón setentrión setentrional setestrelo         Palabras con “oct”- octa- -octo […]

Continue reading about Ortografía dos numerais “sete” e “oito”

eoidevigo on Novembro 20th, 2011

As terminacións que a seguir vos mostramos clasificadas levan ás veces a confusións que, deste xeito, podemos corrixir con maior facilidade.     Palabras en “-IENCIA”   SABER sapiencia, (sabenza), sabedoría PROVIR proveniencia (DES)OBEDECER (des)obediencia CONVIR conveniencia IMPACIENTAR impaciencia PACIENTE paciencia (IN)EXPERTO (in)experiencia (IN)EFICACIA (in)eficiencia DÉFICIT deficiencia OÍR audiencia   (in)suficiencia inmunodeficiencia omnisciencia conciencia (in)consciencia […]

Continue reading about Terminacións cultas, semicultas e patrimoniais

eoidevigo on Novembro 13th, 2011

Este é, sen dúbida, un dos apartados do noso léxico-ortográfico que máis nos leva a confusións. Como veredes son moitas as posibles realizacións, mesmo con casos pertencentes ás mesmas categorías; polo tanto, tomade boa nota e traballádeas con atención. 1. Acaban en –ENTE: A maioría dos derivados de verbos da 2ª Conxugación:   Vertente, nacente,  […]

Continue reading about Palabras rematadas en -NTE

eoidevigo on Outubro 20th, 2011

Este é outro dos aspectos que provocan vacilacións á hora de escribir correctamente as palabras que teñen esta terminación. Aquí volas damos clasificadas para unha mellor referencia de busca. Palabras en “-idade” Alteridade ancianidade brevidade brusquidade price of cialis Calidade calosidade castidade catividade Consanguinidade contemporaneidade curtidade desconformidade Descontinuidade dispoñibilidade enfermidade escuridade Falsidade fastosidade frouxidade gravidade […]

Continue reading about Palabras rematadas en -dade / -tade