eoidevigo on Xaneiro 13th, 2018

GLOSARIO D’A FIESTRA BALDEIRA DE RAFAEL DIESTE A edición utilizada foi a 1ª (1927), que publicou en facsímile o IGAEM en 1994 con motivo da súa representación polo Centro Dramático Galego. Existe, porén, unha versión máis recomendable que é a reedición (corrixida e definitiva) de 1980 (e posteriores) en Ediciós do Castro. O léxico desta […]

Continue reading about Glosario d’A fiestra baldeira

eoidevigo on Outubro 10th, 2011

GLOSARIO DE MEMORIAS DUN NENO LABREGO DE XOSÉ NEIRA VILAS R.A.M.S. Portada da 31ª edición (2010) Notas: As definicións refírense, en xeral, só ó significado das palabras que teñen nesta novela, por tanto, algunhas veces non son aplicables a outros contextos. As solucións seguen en xeral as da edición, por exemplo: ó / ós no […]

Continue reading about Glosario de “Memorias dun neno labrego”