eoidevigo on Xaneiro 30th, 2013

Autora da foto: Carmen Suárez Areal chanzo s.m. 1. Cada unha das superficies planas dunha escaleira, en que se vai pisando ao subir ou baixar. Sinónimos: banzo, paso. 2. Cada unha das travesas ou barras horizontais dunha escada, onde se apoian os pés. Sinónimos: banzo, paso

Continue reading about chanzo

eoidevigo on Xaneiro 24th, 2013

Nos pasados meses tivemos varias noticias sobre o decreto para o plurilingüismo no ensino. A primeira foi o informe do Consello de Europa no que nos achegan a súa preocupación pola redución do uso progresivo do galego en todos os niveis educativos desde a aprobación dese decreto e comprobaron que na práctica nin tan sequera se cumpren os niveis […]

Continue reading about Unha lingua para todos

eoidevigo on Xaneiro 23rd, 2013

Nesta cuarta entrega imos comentar unidades fraseolóxicas relacionadas coa alimentación, con comer. Todas elas foron recollidas polo Colectivo MLP. Vamos primeiro con dúas locucións moi correntes na nosa lingua: De quen come moi pouco dicimos que come como un paxariño ou como un pisco. Este último é o nome que lle damos na nosa zona […]

Continue reading about Perdóolle o mal que me fai polo ben que me sabe

eoidevigo on Xaneiro 2nd, 2013

Unha palabra pode revivir de dúas maneiras: volvendo a ser empregada despois dun esquecemento máis ou menos longo, ou empregándoa ben despois de a ter empregado confusamente ou mal por algún tempo. A palabra “enxebre”  vénse repetindo moito, e, non obstante, hai que a reanimar divulgando o seu nidio significado e tecendo arredor dela unha […]

Continue reading about Reviviscencia da palabra “enxebre”

eoidevigo on Decembro 22nd, 2012

Meses do inverno fríos que eu amo a todo amar,                       meses dos fartos ríos                        e o doce amor do lar. Meses das tempestades, imaxe da delor que afrixe as mocidades e as vidas corta en frol. Chegade e, tras do outono que as follas fai caer, nelas deixá que o sono eu durma […]

Continue reading about Primeira sesión do 2013 do Club de lectura 5.1.

eoidevigo on Decembro 15th, 2012

Na Toscana do 1610 a convicción de que a Lúa era unha esfera completamente lisa como unha bóla de billar sustentábase en consideracións tales como que esa mesma Lúa era o emblema da Virxe María da que recibía precisamente eses atributos de perfección sen mácula. Pero bastaba con mirar polo telescopio que acababa de construír […]

Continue reading about A lingua galega entre a realidade e a fantasía

eoidevigo on Novembro 30th, 2012

O 5 de novembro deste ano (2012) celebrouse o III Día da Ciencia en galego. A temática deste ano foi a tecnoloxía, e foron homenaxeados Leonardo da Vinci e Ramón Verea. A seguir, ofrezo unha breve información sobre este inventor galego dunha das primeiras calculadoras. Ramón Verea naceu en Curantes (A Estrada) o 11 de […]

Continue reading about Día da ciencia en galego 2012

eoidevigo on Novembro 27th, 2012

Autor da foto: Xelo dos Cans chanto s.m. Lousa ou pedra grande de pouco grosor, que se chanta na terra para cercar un eido ou unha herdade. Sinónimos: chanta, chantón, vargo.

Continue reading about chanto

eoidevigo on Novembro 21st, 2012

Aproveitando a miña recente viaxe pola miña terra, Hombrados[i], pregunteille á miña nai como eran os casorios cando era cativa e, mesmo, cando ela mesma foi noiva. E, como eu xa tiña no meu maxín, sorprendéronme algúns costumes dos que xamais antes escoitara falar. Comezarei contando que, despois de se faceren as beiras ás agachadas, […]

Continue reading about Os casamentos á antiga

eoidevigo on Novembro 10th, 2012

Un fanático é alguén que non pode cambiar de opinión e non quere cambiar de tema. O erro da nosa época é que os homes non queren ser útiles, queren ser importantes. As actitudes son máis importantes que as aptitudes. Un optimista ve unha oportunidade en cada problema; un pesimista ve un problema en cada […]

Continue reading about Pensamentos de Sir Winston Leonard Spencer Churchill